06/01/2018

Bài viết sau đây là chia sẻ của mẹ bạn Đỗ Nhật Nam - cô Phan Hồ Điệp. Bài viết dành là dành cho bố mẹ chúng ta...

03/04/2017

Cô Phan Hồ Điệp mới đây đã chia sẻ thông tin con trai mình là thần đồng Đỗ Nhật Nam nhận được học bổng 100%...

03/01/2017

Cô Phan Hồ Điệp - bà mẹ được đánh giá rất thành công trong giáo dục "thần đồng" Đỗ Nhật Nam, luôn chú trọng...

21/12/2016

Lớp 5, Đỗ Nhật Nam đã có bạn gái, một ngày bạn trao đổi 21 lá thư với người bạn này. Cô Phan Hồ Điệp đã...