06/04/2018

Một câu nói thường gặp trên các bao bì sản phẩm: “Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa”, và đây là những minh...

Nếu bình thường các công ty, siêu thị chọn các bạn nữ xinh xắn làm PG quảng cáo sản phẩm thì một công ty ở Nhật...