13/09/2017

Các ấy biết không, thủ đô Seoul, Hàn Quốc và một số địa phương ở nước này có hẳn một dịch vụ taxi phục vụ...