#BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1#BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1

Đọc thêmĐọc thêm

02-03-2020 15:23:00
Bộ GD-ĐT phê duyệt thêm 7 sách giáo khoa lớp 1
Bộ GD-ĐT đã phê duyệt thêm 7 SGK lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Nâng tổng số SGK lớp 1 chương trình GDPT mới lên 45 cuốn của 9 môn học và hoạt động giáo dục.

26-11-2019 09:11:00
Có gì mới trong bộ sách giáo khoa vừa được công bố?
32 cuốn sách giáo khoa lớp 1 được lựa chọn sử dụng trong chương trình giáo dục phổ thông mới vừa được Bộ GD-ĐT có điều gì khác biệt so với chương trình cũ?