#ĐỒ CHƠI LEGO#ĐỒ CHƠI LEGO

...

LEGO ra mắt đồ chơi người lớn, cháy hàng từ đợt mở bán đầu tiên

Sản phẩm LEGO FORMA dành cho người lớn này hứa hẹn giúp những người trưởng thành xả stress mà không cần nhìn vào máy tính hay smartphone.