#KHÍ THẢI#KHÍ THẢI

...

Malaysia: Hơn 100 trường học đóng cửa sau khi hàng trăm học sinh bị ảnh hưởng khí độc

Có hơn 500 người dân ở Malaysia phải nhập viện, nghi hít phải khí độc do khu công nghiệp đổ chất thải xuống sông.