59 tỉnh, thành công bố lịch trở lại trường của học sinh

14:15 29/04/2020

Đến sáng 29/4, 59 tỉnh, thành trên cả nước đã quyết định ngày cho học sinh đi học. Bên cạnh đó, một số địa phương vẫn chưa có thông báo chính thức về việc này