MEDIA

“Đỏ đuổi xanh hay xanh đuổi đỏ?” – Câu trả lời sẽ tiết lộ cách bạn đang nhìn nhận thế giới

Huệ Anh 10:09 14/11/2018

Cách mà bạn nhận thức về thế giới được phản ánh qua điều mà bạn nhìn thấy trong bức ảnh này. Theo bạn, chấm màu đỏ đang đuổi theo chấm màu xanh hay ngược lại?

Mới đây, các nhà nghiên cứu ở trường Đại học Yale đã chứng minh rằng bộ não của con người rất dễ bị đánh lừa thông qua video có tên: Who’s Chasing Whom? (Ai đuổi ai?).

Ban đầu, bạn sẽ thấy xuất hiện 2 chấm màu trên nền bản đồ Tokyo và chắc chắn mà màu đỏ đang đuổi theo màu xanh. Nhưng sau 30 giây, chấm màu đỏ lại đang bị chấm màu xanh truy đuổi. Nhưng bạn đã nhầm! Chấm màu đỏ luôn đứng yên mặc kệ chấm xanh chạy xung quanh “khiêu khích”. Đồng thời, nền bản đồi bên dưới thì dịch chuyển liên tục và tạo ra ảo giác như trên. Ở thời điểm hai chấm màu “đuổi ngược lại nhau” chẳng qua là chiều dịch chuyển của bản đồ bị đảo ngược.

Như vậy, chúng ta đang nhìn nhận các vật vô tri vô giác dựa trên phần còn lại của môi trường. Giống như trong đời sống hàng ngày, mọi người chỉ nhìn thấy hai người đuổi nhau chứ ít khi thấy một người đứng yên và một người cứ đi vòng vòng xung quanh.