MEDIA

Những đoạn quảng cáo "huyền thoại" gắn liền với tuổi thơ 8x, 9x

Ngọc Hà 16:07 23/07/2018

Bạn còn nhớ được bao nhiêu nhãn hàng trong số những quảng cáo gắn liền với cả thời tuổi thơ 8x, 9x...