Những đối tượng được miễn giảm học phí năm học 2020-2021

09:09 18/09/2020

Học sinh Tiểu học công lập, sinh viên ngành sư phạm hệ chính quy hay những người theo học các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh sẽ được miễn hoàn toàn học phí.

(Theo SGGP)