Trại hè quốc tế 2019: Auckland – Hamilton – Rotorua

11:13 25/03/2019

TNTP - Trại do Trại hè Quốc tế Auckland-Hamilton, một trong những Trại Quốc tế có quy mô và uy tín nhất của New Zealand về đào tạo Kỹ năng Lãnh đạo trẻ, Công dân Toàn cầu, tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa cộng đồng.