Trại hè quốc tế 2019: London – Cambridge – Canterbury – Maidstone

14:51 27/03/2019

TNTP - Đây là Trại có uy tín và quy mô lớn nhất Anh Quốc, có Campsite tại 6 vùng khác nhau trên khắp Anh Quốc. Được thành lập năm 1980, là thành viên sáng lập của Hiệp hội trại sinh Anh Quốc và Hiệp hội Kỹ năng Anh Quốc.