Trại hè quốc tế 2019: Singapore

14:54 25/03/2019

TNTP - Trại do Trung tâm Đào tạo Kỹ năng Lãnh đạo trẻ và Trải nghiệm thực tế Singapore quản lý và điều hành. Hàng năm, trại đón nhận trên 1000 trại sinh và học viên, trong đó khoảng 1/4 là trại sinh quốc tế.