Trại hè quốc tế 2019: Thành phố Hồ Chí Minh - Future Leaders

15:39 26/03/2019

TNTP - Các hoạt động tại Trại hè Quốc tế VIC VIETNAM được thiết kế đặc biệt dựa theo định hướng giáo dục kĩ năng mềm của Mỹ, Anh Quốc và Nhật Bản.