Trại hè quốc tế 2019: Tokyo – Shizuoka– Chiba

13:06 25/03/2019

TNTP - Hàng năm, có trên 1000 học sinh khắp nơi trên thế giới tham gia, trong đó gần 1/5 là Trại viên quốc tế. Hoạt động trại hè, trại đông, Tour trải nghiệm nông thôn Nhật Bản, các khóa kỹ năng mềm là thế mạnh của Trại.