TRẠI HÈ QUỐC TẾ 2019: VANCOUVER – RICHMOND – BURNABY

16:08 21/03/2019

TNTP - Trại là Trung tâm đào tạo Kỹ năng Lãnh đạo trẻ hàng đầu của Vùng British Columbia, được thành lập năm 1957, là thành viên của Hiệp hội trại sinh vùng British Columbia.