Truyện ngắn: Chiếc điện thoại

Truyện ngắn: Chiếc điện thoại

10:09 25/09/2019

TNTP - Với chuyên mục Trang viết tuổi hồng, các bạn yêu văn học được cảm nhận và thể hiện cảm xúc của mình qua những sáng tác. Trong số 157 ra ngày 2/10/2019, mời bạn đến với truyện ngắn Chiếc điện thoại.