Những điệu nhảy vui tươi, hào hứng khiến các bạn học sinh của trường THCS và THPT Phan Chu Trinh rất mong đợi mỗi giờ ra chơi.

Chi Đặng