Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố 14 đề thi minh họa của các môn thi để học sinh tham khảo. Các đề thi minh họa sẽ không được sử dụng làm đề thi chính thức, nhưng qua đó học sinh sẽ hình dung được mức độ yêu cầu của đề thi chính thức để ôn tập.

Bộ GD&ĐT công bố đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 1

Đề thi thử Toán dưới hình thức trắc nghiệm. Đây là lần đầu tiên các môn thi đều được ra đề dưới hình thức trắc nghiệm trừ môn Ngữ Văn.

Dưới đây là đề thi minh họa của 14 môn:

- Đề thi minh họa môn Toán

- Đề thi minh họa môn Vật Lý

- Đề thi minh họa môn Hóa học

- Đề thi minh họa môn Sinh Học

- Đề thi minh họa môn tiếng Anh

- Đề thi minh họa môn Ngữ Văn

- Đề thi minh họa môn Lịch Sử

- Đề thi minh họa môn Địa Lý

- Đề thi minh họa môn Giáo dục công dân

- Đề thi minh họa môn tiếng Trung

- Đề thi minh họa môn tiếng Nga

- Đề thi minh họa môn tiếng Pháp

Bộ GD&ĐT công bố đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 2

Việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sẽ kết hợp sử dụng kết quả 4 bài thi tốt nghiệp (với thí sinh giáo dục THPT) hoặc 3 bài thi tốt nghiệp (thí sinh giáo dục thường xuyên) và điểm trung bình cả năm lớp 12, cùng điểm ưu tiên, khuyến khích.

Phương thức tính điểm các môn thi tốt nghiệp và điểm trung bình cả năm lớp 12 có tỷ lệ 50:50. Đặc biệt, Bộ GD&ĐT thông tin chi tiết về điểm liệt của mỗi bài thi. Theo đó, điểm liệt của mỗi bài thi độc lập và thành phần của bài thi tổ hợp là 1 điểm.

Phương thức xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2017

1. Dựa vào kết quả thi THPT quốc gia

2. Kết quả 3 năm học THPT quốc gia

3. Kết quả thi THPT quốc gia + Kết quả 3 năm THPT + Thi riêng của từng trường

4. Kết quả thi THPT quốc gia (hoặc Kết quả 3 năm THPT) + Thi riêng của từng trường

Ngọc Hà