Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 - Những mốc son lịch sử hào hùng

06:30 01/09/2021

Ngày 2 tháng 9 năm1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập trước quốc dân và thế giới khai sinh ra Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

(nguồn: youtube Cùng bạn đọc sách)

Tin đọc nhiều