<<< Quay trở lại
Đáp án: Chim Yến

Nếu để ý một chút sẽ nhận ra ngay 10 ký là cách quy đổi từ đơn vị đo khối lượng "yến" trong Toán học (1 yến = 10 kg). Vì thế, chim yến khi thay đổi tên gọi sẽ thành 10 ký. 

Câu hỏi Tiếng Việt: