Tất cả những gì thuộc về 3 năm học ấy đều hóa thành kỉ niệm, mà trong số đó có những con người đã xuất hiện và sẽ ở mãi trong kí ức của bạn. Đó có thể là một người thầy, người cô hiền hòa nhiệt tình bảo ban, là cậu bạn lớp bên bạn từng thầm mến, hay đơn giản là đứa bạn cùng bàn suốt ngày chí chóe với bạn. Nó là cái đứa gần gũi với bạn nhất, đến mức mà nhiều lúc bạn chỉ muốn "thủ tiêu" nó cho xong vì nó đã biết quá nhiều.

Nó và bạn đã có với nhau những "bí mật trong hộc bàn" chỉ hai đứa hiểu, đã có với nhau những buồn vui giận hờn, và cả tập hợp những câu nói "bất hủ", nghe một cái là nhớ ngay đến nhau nữa chứ!

Hai đứa bạn là "đồng lõa" với nhau trong rất nhiều vụ việc, đứa này hành động thì đứa còn lại giữ nhiệm vụ canh gác

Chúng ta ai cũng có một người bạn đặc biệt mang tên: Bạn cùng bàn 1

Hai bạn cũng là "đồng minh", hay chính xác hơn là "đôi bạn cùng tiến", có gì cũng giúp đỡ nhau

Chúng ta ai cũng có một người bạn đặc biệt mang tên: Bạn cùng bàn 2

Ngồi với nhau cả ngày vẫn chưa thấy chán, tan học cái là hẹn hò ngay được

Chúng ta ai cũng có một người bạn đặc biệt mang tên: Bạn cùng bàn 3

Những cái nháy mắt, những lần giựt áo, những cú đạp chân nhắc nhở... đã trở thành kí ức khó quên giữa hai bạn

Chúng ta ai cũng có một người bạn đặc biệt mang tên: Bạn cùng bàn 4

Một tiết học không biết hai bạn quay sang hỏi nhau câu này bao nhiêu lần

Chúng ta ai cũng có một người bạn đặc biệt mang tên: Bạn cùng bàn 5

Có đôi khi, chơi thân với nhau là lây bệnh "mất não" của nhau thế này đây

Chúng ta ai cũng có một người bạn đặc biệt mang tên: Bạn cùng bàn 6

Các bạn có thể chia sẻ với nhau mọi thứ, từ bài vở đến đồ ăn

Chúng ta ai cũng có một người bạn đặc biệt mang tên: Bạn cùng bàn 7

Thực ra thì có khi bút bạn vẫn có đó, nhưng chẳng hiểu sao vẫn thích mượn của nó hơn

Chúng ta ai cũng có một người bạn đặc biệt mang tên: Bạn cùng bàn 8

Mặc dù thầy đã nhắc rất nhiều lần, "Không phải em đang giúp bạn mà em đang hại bạn" nhưng biết sao được, bạn cùng bàn là phải "đồng cam cộng khổ" thôi!

Chúng ta ai cũng có một người bạn đặc biệt mang tên: Bạn cùng bàn 9

Theo Zing