Đoạn video được ghi lại trên một con phố tại Luxembourg. Khi ấy, chú mèo bị đuổi hết từ con phố này sang con phố khác. Cho dù mèo đã đứng lại để trừng mắt nhìn đối thủ, nhưng chú mèo nhát gan vẫn phải đầu hàng trước chú chuột.