Từ năm 2015, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) để tuyển sinh vào các đại học thành viên. Mỗi năm trường tổ chức hai kỳ thi, vào tháng 5 và tháng 8. Thí sinh chỉ làm một bài thi tổng hợp với 140 câu hỏi trắc nghiệm trong 195 phút, thực hiện trên máy tính, mỗi người một đề riêng, thi xong biết kết quả ngay. Ngoài đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2016 gần 10 trường sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực để xét tuyển.

Đại học Quốc gia Hà Nội dừng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực 1

Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2016.

Khác với 2 năm trước đây, năm 2017, ĐHQGHN không tổ chức riêng một kì thi ĐGNL để phục vụ công tác xét tuyển bậc đại học cho mình và nhóm trường đăng kí sử dụng kết quả của kì thi này. ĐHQGHN sẽ xét tuyển đại học chính qui dựa trên kết quả các bài thi THPT quốc gia năm 2017.

Những đổi mới trong phương án tổ chức kì thi THPT quốc gia năm 2017 của Bộ Giáo dục & Đào tạo đã cơ bản gần với định hướng, mục tiêu, triết lí của đổi mới tuyển sinh ở bài thi ĐGNL chung mà ĐHQGHN đã triển khai trong thời gian vừa qua.

Trong bối cảnh như vậy, ĐHQGHN cho rằng, việc tập trung thêm nguồn lực (lượng câu hỏi), nhân lực và các điều kiện khác để triển khai tốt kì thi THPT quốc gia của Bộ là một việc cần thiết, quan trọng và mang tính quốc gia. Điều này cần ưu tiên hơn việc tổ chức riêng kì thi ĐGNL phục vụ công tác tuyển sinh của ĐHQGHN và nhóm các trường đã đăng kí xét tuyển theo kết quả của kì thi này, tránh cho thí sinh không phải thi hai kỳ thi có nhiều điểm giống nhau. Không tổ chức kì thi riêng, ĐHQGHN có điều kiện tập trung thực hiện các bước đổi mới tiếp theo, đi vào chiều sâu, theo lộ trình đã hoạch định trước đây và tiếp tục đóng góp vào công cuộc đổi mới của ngành trên chặng đường mới.

Phương án thi THPT quốc gia năm 2017 cùng với các đề thi mẫu mà Bộ Giáo dục & Đào tạo đã công bố cho thấy phương thức thi trắc nghiệm khách quan ĐGNL với các bài thi tổ hợp các môn, nhằm đánh giá năng lực của người học sẽ được triển khai rộng khắp trong cả nước.

Mặc dù còn một số điểm khác biệt nhưng về cơ bản, Bộ Giáo dục & Đào tạo áp dụng và mở rộng trong phạm vi quốc gia với phương thức đổi mới tuyển sinh mà Bộ đã giao cho ĐHQGHN thực hiện thí điểm thành công thời gian qua.

Trong thời gian tới, Trung tâm Khảo thí của ĐHQGHN tiếp tục tập huấn và huy động nhân lực để thiết kế các bài thi sàng lọc cho các kì thi chuyên biệt, phục vụ các chuyên ngành có đòi hỏi năng lực chuyên biệt và sẽ áp dụng vào một thời điểm thích hợp, sẽ tiếp tục đổi mới việc thi tuyển sinh bậc sau đại học; ĐGNL thí sinh để chọn vào các chương trình chất lượng cao, tài năng, tiên tiến,...

Công cụ đánh giá chuyên biệt này chỉ sử dụng sau khi thí sinh đã tiến hành bài thi ĐGNL chung. Điều đó có thể áp dụng mở rộng cho các đơn vị với các loại đối tượng khác nhau. Đây là một trong những khâu để hoàn thiện khoa học kiểm tra, đánh giá trong giáo dục, phục vụ tuyển sinh theo thông lệ quốc tế. Việc áp dụng bài thi đánh giá chuyên biệt sẽ được cân nhắc vào thời điểm thích hợp trong những năm sắp tới.

Phương thức thi ĐGNL trên máy và ngân hàng câu hỏi đã xây dựng trước đây, Đại học QGHN sẽ tiếp tục điều chỉnh sử dụng cho năm 2017 trên phương diện xét tuyển vào học các chương trình đào tạo đặc biệt hiện có ở ĐHQGHN như chất lượng cao, tài năng, tiên tiến, …

Ngọc Hà