Chỉ bằng một nét vẽ, bạn có tự tin có thể tạo ra một quyển flipbook sinh động không? Anh chàng sở hữu kênh YouTube Andymation đã thử thách bản thân mình với việc tạo ra một quyển flipbook chỉ bằng những trang giấy và một dòng kẻ.

Để tạo ra sản phẩm ưng ý, Andymation phải vẽ và sắp xếp các trang giấy cực kỳ chính xác bởi chỉ một chút sai lệch giữa các trang sẽ khiến đường kẻ đứt mạch. Đặc biệt, quyển flip này bị giới hạn mỗi trang là một đường vẽ nên tốc độ tạo hình sẽ nhanh hơn, nội dung sáng tạo hơn.