Đề thi Năng khiếu báo chí (HV Báo chí và Tuyên truyền) chiều nay gồm 2 phần, trắc nghiệm và tự luận.

Phần trắc nghiệm gồm 30 câu làm trong 30 phút, phần tự luận làm trong 120 phút.

Đề thi năng khiếu gồm 3 phần (10 điểm), làm bài trong 150 phút. Phần 1, đề thi đưa ra hình thức trắc nghiệm (3 điểm) bao gồm kiến thức của các môn Văn, Sử, Địa, Giáo dục Công dân. Phần 2, đề thi sẽ đưa ra một văn bản sai và yêu cầu thí sinh phải phát hiện chỗ sai để sửa thành văn bản hoàn chỉnh (3 điểm). Phần thi này thường sử dụng các bài báo đã đăng trên các báo uy tín và có trích dẫn đầy đủ, chính xác. Đề thi nhằm kiểm tra tư duy logic, hệ thống của thí sinh.

Đối với những thí sinh có cách làm hay dù không đúng 100% với đáp án cũng sẽ được cho điểm. Nhà trường luôn khuyến khích thí sinh có cách làm sáng tạo nhưng vẫn hợp lý.

Phần 3, đề thi sẽ đưa 1 vấn đề chính trị, kinh tế hoặc xã hội để thí sinh bình luận, đưa ra quan điểm và chính kiến của mình qua bài viết ngắn (4 điểm). Bài luận của thí sinh được yêu cầu chỉ từ 300-400 chữ.

Một điểm mới về cách đăng ký ngành học năm 2016: Đối với các chuyên ngành báo chí sẽ không phân ngành ngay từ đầu mà lấy điểm chuẩn đầu vào chung, một năm sau mới phân chuyên ngành.

Dưới đây là đề thi Năng khiếu báo chí 2016:

Đề thi Năng khiếu báo chí thử thách thí sinh 1

Đề thi Năng khiếu báo chí thử thách thí sinh 2

Đề thi Năng khiếu báo chí thử thách thí sinh 3

Đề thi Năng khiếu báo chí thử thách thí sinh 4

Đề thi Năng khiếu báo chí thử thách thí sinh 5

Ngọc Hà (Tổng hợp)