Nếu một ngày, Trái Đất hoàn toàn vắng bóng hổ, thì điều gì sẽ xảy ra? Nếu một ngày, trẻ thơ chỉ có thể gặp hổ qua tranh ảnh, sách, phim,… chứ không phải hổ bằng xương bằng thịt, thì điều gì sẽ xảy ra? Bảo tồn hổ và những loại động vật hoang dã đang có nguy cơ tuyệt chủng cũng chính là bảo vệ Trái Đất. Chúng ta có thể làm gì để bảo vệ hổ, bảo vệ động vật hoang dã và môi trường sống của con người?