Trong tình cảnh Trái đất ngày càng "ốm yếu" vì những tác động của con người tới môi trường thì ý tưởng tái chế này được đánh giá rất cao bởi hiệu quả và tính khả thi. Cứ 1,5 lít sữa hết hạn sẽ tạo ra một chiếc áo phông mà không cần dùng tới bất cứ loại hoá chất nào. 

Tổng hợp