Giá cả thịt, cá, điện, nước,... và các loại hàng hoá khác trong năm qua tăng giảm thế nào? Trên nền nhạc ca khúc "Bùa yêu", tình hình giá cả thị trường được Táo Kinh tế khái quát một cách cụ thể. Hãy cùng nghe “Táo” Quang Thắng tổng kết qua video vui nhộn dưới đây!