...

Đố bạn biết "1kg gạo có bao nhiêu hạt gạo?", câu trả lời đã được tìm ra

Chắc hẳn, mỗi chúng ta đã từng tự đặt ra câu hỏi về số lượng hạt gạo có trong 1kg gạo. Và rồi nghĩ rằng hạt gạo nhỏ như thế chắc 1kg phải có đến cả triệu hạt. Nhưng hóa ra không phải, đây mới là đáp án thực sự!

Tin đọc nhiều