# Á quân King of rap

Có 3 kết quả với Hashtag “ Á quân King of rap”

Bị fan hỏi có ý định thi lại Rap Việt không, RichChoi chỉ đáp lại bằng một câu ngắn gọn

Bị fan hỏi có ý định thi lại Rap Việt không, RichChoi chỉ đáp lại bằng một câu ngắn gọn