...

Thích thú với bộ ảnh tốt nghiệp thực hiện tại Mông Cổ của sinh viên Việt Nam

“Đầu tư”, “xuất sắc” là những đánh giá chung dành cho tác phẩm tốt nghiệp của hai sinh viên Lê Khánh Hiệp (1997) và Nguyễn Hoàng Tuấn (1993), ngành Nhiếp ảnh Báo chí, Đại học Sân khấu Điện ảnh.