...

Bộ GD&ĐT yêu cầu không giao bài tập về nhà cho học sinh lớp 1

Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT chỉ đạo các nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục thực hiện chương trình lớp 1 theo hướng phân bổ hợp lý về nội dung và thời lượng dạy học giữa các môn học, hoạt động giáo dục.

Tin đọc nhiều