#bài toán gây tranh cãi

Có 9 kết quả với Hashtag “bài toán gây tranh cãi”

Bài toán '7,5 - 2,5 = 5' bị cô giáo GẠCH SAI, lý do vì sao nhỉ?

Bài toán "7,5 - 2,5 = 5" bị cô giáo GẠCH SAI, lý do vì sao nhỉ?