#ban live love rosie

Có 2 kết quả với Hashtag “ban live love rosie”

 Phát ngôn về tình yêu, Thiều Bảo Trâm muốn 'cà khịa' Sơn Tùng qua một chi tiết?

Phát ngôn về tình yêu, Thiều Bảo Trâm muốn "cà khịa" Sơn Tùng qua một chi tiết?