...

Đặt bánh sinh nhật nhờ shop viết lời chúc như ảnh, cô bạn "chằm Zn" khi thấy thành phẩm

Có vẻ sau bao giai thoại thì đến nay "tai nạn" khi đặt bánh online vẫn chưa có hồi kết. Cô bạn còn bày tỏ nào giờ mới chỉ đọc ở trên mạng, ai ngờ đâu nó vận vào cái bánh kem cuộc đời mình.

Tin đọc nhiều