...

Cũng là chim nhưng tại sao vẹt không biết hót mà lại thích bắt chước tiếng người?

“Mấy giờ rồi?”, “Chào bác!’”, “Ăn cơm chưa?”, “Tạm biệt”… Có tiếng ai the thé thốt lên từ góc vườn, nhìn ra, bạn sẽ kinh ngạc khi thấy đó không phải là tiếng của chủ nhà, mà là tiếng một chú vẹt tinh nghịch. Làm sao nó nói được nhỉ?

Tin đọc nhiều