# bệnh nhân Covid-19

Có 13 kết quả với Hashtag “ bệnh nhân Covid-19”

Tình hình dịch bệnh tại Hà Nội ngày 16/7: Thêm 4 ca nhiễm COVID-19 trong đó có đầu bếp kiêm shipper quán pizza

Tình hình dịch bệnh tại Hà Nội ngày 16/7: Thêm 4 ca nhiễm COVID-19 trong đó có đầu bếp kiêm shipper quán pizza