...

Kỷ niệm 22 năm thành lập Quỹ học bổng Vừ A Dính (5/3/1999 – 5/3/2021) - 22 năm lên rừng xuống biển

Hôm nay (5/3/2021), Quỹ Học bổng Vừ A Dính tròn 22 tuổi – Đánh dấu hành trình 22 năm lên rừng xuống biển của mình. Chặng đường 22 năm tuy chưa dài trong dòng chảy thời gian, nhưng không nhỏ so với những nỗ lực vượt bậc của một tổ chức, chỉ lấy trái tim, tấm lòng làm điểm xuất phát.

Tin đọc nhiều