#BIẾN ĐỔI GEN

2 kết quả với Hashtag “BIẾN ĐỔI GEN”

  • Cải thiện thực phẩm và sức khỏe nhờ công nghệ sinh học

    TNTP - Vừa qua, Viện Y học ứng dụng Việt Nam (VIAM) phối hợp cùng Tổ chức Croplife Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học “Công nghệ sinh học với việc cải thiện nguồn cung thực phẩm và sức khỏe” tại Hà Nội.
  • Thực phẩm biến đổi gen từ góc nhìn khoa học

    TNTP - Ngày 18/9, Viện Y học ứng dụng Việt Nam trực thuộc Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp với Tổ chức CropLife Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học "Dinh dưỡng, An ninh và An toàn thực phẩm trong bối cảnh Hội nhập" tại Hà Nội.