#CA KHÚC THIẾU NHI#CA KHÚC THIẾU NHI

...

Nhạc sĩ Phạm Tuyên - Cây đại thụ và cánh én tuổi thơ

Cả cuộc đời dành trọn tình yêu cho âm nhạc, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã sáng tác gần 700 tác phẩm, trong đó có hơn 200 bài hát dành cho thiếu nhi. Ông được ví như người kể lịch sử bằng âm nhạc, nhạc sĩ của nhân dân.