...

Lịch sử 1000 năm "chiến đấu với cái cân" của nhân loại, bạn đã biết cách giữ dáng nào vẫn hiệu quả tới giờ chưa?

Không chỉ chúng mình mới đau đầu với cân nặng đâu, tổ tiên chúng mình cũng phải "căng não" nghĩ cách "chiến đấu" với cái cân đấy.