...

Cực nóng, người tiếp theo nhấc được búa của Thor sẽ là ?

Tiếp nối Captain America xứng đáng được búa thần Mjolnir chấp nhận, biểu tượng tiếp theo của MCU cũng sẽ làm được điều tương tự

Tin đọc nhiều