#cắt tóc

Có 4 kết quả với Hashtag “cắt tóc”

Nữ VĐV bóng rổ cắt phăng mái tóc dài để tham dự Olympic xuất hiện với diện mạo mới còn 'hút fan' mạnh mẽ hơn

Nữ VĐV bóng rổ cắt phăng mái tóc dài để tham dự Olympic xuất hiện với diện mạo mới còn "hút fan" mạnh mẽ hơn