...

Từ nay trở đi, Facebook chẳng còn là “miễn phí”

Slogan mà ta vẫn thường thấy đó là “Miễn phí và sẽ luôn luôn như vậy” mới đây đã được Facebook đổi thành “Nhanh chóng và dễ dàng”.

Tin đọc nhiều