#CẤU TRÚC ĐỀ THI#CẤU TRÚC ĐỀ THI

...

TP. Hồ Chí Minh: Cấu trúc đề thi vào lớp 10 không thay đổi, môn ngoại ngữ thêm tiếng Đức

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Mnh, cấu trúc đề thi vào lớp 10 năm học 2018 - 2019 sẽ không thay đổi, vì vậy sẽ không công bố đề thi minh họa.