#CHÁY RỪNG Ở INDONESIA#CHÁY RỪNG Ở INDONESIA

...

Hàng triệu học sinh ở Indonesia và Malaysia không thể đến trường vì ô nhiễm không khí

Do khói bụi phát tán từ những đám cháy rừng ở Indonesia mà hàng triệu học sinh ở hai nước Indonesia và Malaysia không thể đến trường.