...

Sự thật bài đồng dao "Chi chi chành chành": Tưởng vậy nhưng không phải vậy!

Thuở bé, chắc hẳn nhiều người từng chơi trò "Chi chi chành chành" và thuộc lòng bài đồng dao này. Nhưng liệu mấy ai biết được ý nghĩa thực sự của nó là gì.

Tin đọc nhiều