...

Học sinh Trung học được sử dụng điện thoại trong lớp để phục vụ học tập

Theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, học sinh sẽ được sử dụng điện thoại di động nếu phục vụ cho việc học tập và được giáo viên cho phép.

Tin đọc nhiều