#CHOSUN TV#CHOSUN TV

...

Tổng Giám đốc đài Chosun TV từ chức vì con gái nhỏ nhiều lần hỗn xược với lái xe riêng

Người lái xe này đã ghi âm lại 7 lần “cô chủ nhỏ” có thái độ hỗn xước, đe doạ đuổi việc mình cho bố mẹ cô bé nghe. Tuy nhiên, mẹ cô bé chỉ xin lỗi cho qua chuyện, ép xoá file ghi âm và đuổi việc ông.